Logo Grad Rijeka

E-usluge Grada Rijeke

Nalazite se na serveru E-usluga Grada Rijeke.

E-usluge Grada Rijeke omogućuju građanima i zainteresiranim stranama brzi uvid u određene poslovne procese koji se provode u Gradu Rijeci.

Više o dostupnim e-uslugama u Gradu Rijeci potražite ovdje.

Više informacija o Gradu Rijeci potražite ovdje.