Registar objekata poslovne namjene OGU za gospodarenje imovinom Grada Rijeke predstavlja elektronički popis prostora u tabličnom obliku s prikazom informacija o prostorima u vlasništvu Grada Rijeke.

Prostori su podijeljeni u dvije skupine:

Poslovni prostori u zakupu

Slobodni poslovni prostori

Kod poslovnih prostora u zakupu prikazani su podaci o lokaciji prostora (naziv ulice, kućni broj, zona), površina prostora, zakupnik prostora i djelatnost koja se obavlja u prostoru, jedinična cijena po m2, odnosno mjesečni iznos u eurima ili u kunama, od kad do kad traje zakup i Google prikaz lokacije prostora.


Kod slobodnih poslovnih prostora prikazani su podaci o lokaciji prostora (naziv ulice, kućni broj, zona), površina prostora, Google prikaz lokacije prostora i tlocrt prostora.


*Napomena: poslovni prostori kod kojih je isteklo vrijeme na koje su sklopljeni ugovori o zakupu, koriste se i zadužuju za naknadu za korištenje prostora - kod istih je u tijeku sudski postupak radi iseljenja/utvrđivanja prava vlasništva/obnove ugovora o zakupu.