Informacijski servis Grada Rijeke                               


Povratak

   Uvjeti korištenja Informacijskog servisa Grada Rijeke


   • Aktiviranjem i korištenjem usluge Informacijski servis Grada Rijeke korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja kao i sve njegove izmjene i dopune. Smatra se da su korisnici korištenjem Informacijskog servisa Grada Rijeke u svakom trenutku upoznati s aktualnim uvjetima korištenja te da su ih razumjeli u cijelosti.
   • Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja suglasni ste da Informacijski servis Grada Rijeke koristite isključivo u skladu s njegovom izvornom svrhom, zakonitom namjenom i na način koji ne ugrožava, ograničava ili sprječava rad sustava i korištenje od treće strane.
   • Zabranjeno ponašanje obuhvaća, ali se ne ograničava, na lažno predstavljanje i neovlašten pristup osobnim korisničkim uslugama drugih osoba te sve radnje koje mogu izazvati neovlaštenu izmjenu podataka, zabunu, uznemirenost, ometanje komuniciranja na bilo koji način i druge štetne radnje.
   • Pohrana ili kopiranje sadržaja iz Informacijskog servisa za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu je zabranjeno.
   • Informacijski servis Grada Rijeke smiju koristiti sve fizičke i pravne osobe koje su prošle registracijski postupak.
   • U slučaju uočavanja kršenja ovih pravila Grad Rijeka pridržava pravo suspenzije ovlaštenja pristupa sustavu i pokretanje svih zakonom predviđenih mjera.
   • Grad Rijeka ne snosi odgovornost ni za kakvu posebnu, neizravnu ili posljedičnu štetu ili kaznenu odštetu, bilo po ugovornoj, zakonskoj ili prema nekoj drugoj osnovi, nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja Informacijskog servisa.
   • Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi, te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje Informacijskog servisa Grada Rijeke te za sve troškove povezane s tim. Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja Informacijskog servisa Grada Rijeke nisu u odgovornosti Grada Rijeke.


   Zaštita privatnosti i tajnost podataka

   • Grad Rijeka poštuje privatnost svojih korisnika Informacijskog servisa Grada Rijeke. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku nisu dostupni trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.
   • Tajna lozinka iz procesa registracije poznata je samo korisniku servisa i nije dostupna niti vidljiva trećoj strani. Korisnik je dužan čuvati tajnost lozinke. U slučaju da treća osoba zloporabi lozinku, Grad Rijeka smatrati će to kao krađu istog, te neće snositi odgovornost za nastalu štetu korisnika.
   • Podaci popunjeni u e-obrascima ili dostupnim servisima dostavljaju se isključivo nositelju pojedinog poslovnog procesa i nisu vidljivi drugim institucijama ili organizacijama koji koriste Informacijski servis za prikupljanje podataka.
   • Korisničke informacije koje se prikupljaju koristiti će se interno za sljedeće svrhe:
    • pružanje predviđene funkcionalnosti sustava;
    • poboljšanje sadržaja i funkcija sustava te prijem, prikaz i korištenje poruka;
    • statističke analize korištenja sustava;
    • komunikaciju s korisnicima radi poboljšanja Informacijskog servisa.


   Sigurnost poruka i sadržaja

   • Grad Rijeka pridaje punu pozornost primjeni standarda i testiranju funkcija i sadržaja dostupnih putem Informacijskog servisa no korisnik ima odgovornost da učini sve potrebno za zaštitu od virusa ili drugih opasnosti koje proizlaze iz korištenja interneta. Mudro je koristiti odgovarajuću zaštitu za sve materijale kojima pristupate putem interneta.
   • Niti jedan prijenos informacija preko interneta ne može se smatrati potpuno sigurnim. Iako sa svoje strane činimo sve da osiguramo najveću moguću razinu sigurnosti, ne možemo jamčiti za sigurnost razmjene podataka između Vas i Informacijskog servisa Grada Rijeke. Zato svaki korisnik ove usluge mora biti svjestan određenog stupnja rizika da neovlaštene osobe ili aplikacije mogu zaobići sigurnosne mjere i prouzročiti izravnu ili neizravnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu ili gubitak korisniku ove usluge. Ako posumnjate ili uočite bilo kakvo narušavanje sigurnosti, molimo da odmah dojavite sa što točnijim opisom na email adresu: isgr@rijeka.hr.


   Grad Rijeka zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati Uvjete korištenja Informacijskog servisa Grada Rijeke. Grad Rijeka će povremeno obavijestiti korisnike o važnim izmjenama i dopunama Uvjeta korištenja. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama Uvjeta korištenja Informacijskog servisa Grada Rijeke, od strane korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.